Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
6.10.2018
Pravotice - Biskupice  0:0
30.09.2018
Krásna Ves - Pravotice  0:2
22.09.2018
Pravotice - Pečeňany  2:0
15.09.2018
Brezolupy - Pravotice  0:3
8.09.2018
Pravotice - Dvorec  5:0
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
7.07.2018
KONOVICA CUP -  0:0
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

Aktuality

Oznámenie o verejnom prerokovaní - „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“

Obec Pravotice oznamuje, že v súlade s ustanoveniami § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení prebehne verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Dobudovanie a zefektívnenie prevádzky, farma ošípaných Rybany“, ktoré sa bude konať dňa 24. októbra 2018 o 16:00 hodine v priestoroch obecnej knižnice v Pravoticiach.


Stretnutie jubilantov a seniorov

Obec Pravotice srdečne pozýva všetkých skôr narodených na stretnutie jubilantov a stretnutie seniorov, ktoré sa uskutoční v nedeľu 07. októbra 2018 o 15,00 hodine v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Pripravený je pre Vás bohatý program: ocenenie jubilantov, vystúpenie detí z obce a živá hudba. Pochutnať si môžte na tradičných zabíjačkových špecialitách, každý účastník stretnutia získava darček s logom obce.


Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

ocu@obecpravotice.sk


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie do Volieb do orgánov samosprávy obcí

Kandidátne listiny pre voľby do OZ obce Pravotice a pre voľby starostu obce Pravotice sa doručujú zapisovateľke OVK: Mgr. Gabriela Boriková, tel. kontakt: 038/7687318, 0918090820, e-mail: ocu@obecpravotice.sk, adresa: 956 35 Pravotice č. 44. Kandidátne listiny sa doručujú výhrade v čase úradných hodín OcÚ Pravotice.


Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obci, dňa 10.11.2018

V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 je v obci Pravotice ku dňu vyhlásenia volieb (k 10.07.2018) evidovaných 318 obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo v obci Pravotice dňa 19.06.2018 schválilo uznesením č. 153/2018 pre volebné obdobie 2018 - 2022 : počet poslancov OZ: 5, počet volebných obvodov: 1. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Pravoticeje 40. Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľbu starostu obce Pravotice je 40.


Pravotická kvapka krvi

Obecný úrad Pravotice za pomoci Národnej transfúznej jednotky SR organizuje Pravotickú kvapku krvi. Darovať krv môžete dňa 25. septembra 2018, tj. v utorok od 08:00 do 10:00 hodiny v sále Kultúrneho domu v Pravoticiach. Darcovia sa môžu hlásiť vopred na OcÚ Pravotice, na FB stránke obce alebo na tel. čísle 038/7687318. Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca. "Daruj krv a zachráň život! Nezabúdaj, že raz ju môžeš potrebovať..."


Koncert spevokolov na obnovu kostola v Pravoticiach

Rímskokatolícky farský úrad Vysočany Vás pozýva v nedeľu 23. septembra 2018 o 15:00 hodine do priestorov Kultúrneho domu v Pravoticiach na KONCERT SPEVOKOLOV. V programe vystúpia: Kamilky z Pravotíc, Detský spevokol z Hornej Súče, Uhrovský spevokol, Chrámový spevácky zbor Fraňa Madvu z Nitrianskeho Rudna. Vstupné je dobrovoľné, použité bude obnovu kostola v Pravoticiach.


Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy bude realizované prerušenie distribúcie elektriny v obci Pravotice, a to dňa 06. septembra 2018 v čase od 13:30 do 18:30 hodiny.


Rozlúčka s prázdninami

Obec Pravotice pozýva všetky deti na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční 28.08.2018 o 18:00 hodine v Klube mladých v KD Pravotice. Pripravené bude pre Vás detské kino, občerstvenie a na záver diskotéka! :)


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bánovciach nad Bebravou v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou od 12:00 hodiny 31. júla 2018 do odvolania.


Strana [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ]