Fotogaléria

Športové výsledky

Futbal
14.10.2017
Pravotice - Dvorec  0:0
8.10.2017
Ostratice - Pravotice  1:1
30.09.2017
Pravotice - Krásno  3:0
24.09.2017
Veľký Klíž - Pravotice  2:2
16.09.2017
Pravotice - Krásna Ves  3:1
DHZ Pravotice
29.07.2017, Hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce Pravotice
6. miesto, čas 16,63
HBK Pravotice
24.09.2016
1.miesto v Kšinná cup -  0:0
1.05.2015
HBK Pravotice (1.miesto v KONOVICA Cup) - Warriors Malé Bedzany  5:2

DHZ Pravotice


DHZ Pravotice

Dobrovoľný hasičský spolok bol založený v roku 1926, riaditeľom školy Štefanom Bitarovským. K tým ktorí spoločne založili prvý DHZ patria: Ignác Galbo, Rudolf Valach, Gabriel Šinský, Štefan Gažo, Štefan Šinský, Michal Bitarovský, Anton Šinský, Juraj Bitarovský, Jozef Turček, Rudolf Galbo, Jozef Šinský, Gabiel Bitarovský. V tom čase mali k dispozícii dvojkolesovú striekačku na ručný pohon s cifrovaným konským povozom. Pomáhali pri malých i väčších požiaroch, zúčastňovali sa rôznych spoločenských akcií. Oslovovali sa bratia. A už v tej dobe mali svoje uniformy.

Zbor patril vždy medzi najlepšie, dôkazom je že jeho členovia pôsobili vo vyšších hasičských organizáciách: Jozef Bitarovský – okrskový veliteľ, Anton Šorec – okrskový strojník, Dušan Španko – okrskový preventivár, Jozef Vajdák – okresný veliteľ.

Tento kolektív reprezentuje našu obec na úseku ochrany pred požiarmi, zasahovali aj pri mimoriadnych udalostiach: prietrž mračien, požiar lesných porastov a jačmeňa, pri povodni ale i na kultúrno-spoločenských podujatiach a môže sa pochváliť i veľkou zbierkou ocenení a putovnými pohármi.

Zbor získal za svoju aktívnu činnosť ocenenie: Najlepšia organizácia okrsku, Čestné uznanie za plnenie úloh v CO, Čestné uznanie OV DPO, Vyznamenanie za najlepšiu organizáciu okrsku, Medailu za príkladnú prácu DHZ.

Pán Jozef Vajdák za aktívnu a dlhoročnú činnosť a pán Anton Šorec za jeho 30.ročnú prácu, ich DPO SR vyznamenala titulom: Zaslúžilí člen DPO SR.